Новото образование > Становища

 

Становища на "Новото образование"

Към начална страница

 

Относно хода на "реформата" към 23-ти март 2013 г.

Призив-предложение на "Новото образование" за приоритетите в общите усилия на сродните организации (към документа .pdf)

 


по Mинистерския проектозакон за училищното образование от 2012 г.

Становище на "Новото образование", публикувано на 26.03.2012 г.(към документа .pdf)

по Mинистерския проектозакон за училищното образование от 2010 г.

Становище на "Новото образование", публикувано на 10.02.2011 г.(към документа .pdf)

 


по Mинистерската програма 2009-13 г.

Становище на "Новото образование", състоящо се от 2 документа, публикувано на 10.01.2010 г.

  • Документ "Силни и слаби страни на Програмата", съдържащ възможно най-кратката ни оценка. (към документа .doc)

  • Пълен текст на отворената дискусия, състояла се в Общност "Образование" на BGlog.net през ноември 2009 г. (към форума)


Допълнителни документи за улеснение на читатели и авторите на Програмата (при евентуалните й поправки)

  • Коментари на конкретните текстове директно върху оригиналния текст на МОМН. (към документа .pdf)

  • Преработен от вариант на министерската Програма. (към документа .pdf)
    Една хипотеза на П. Лазаров за това, което МОМН е искало, но не е успяло, да каже достатъчно ясно.

 


     
 

За контакти - Павел Лазаров на
Електронна поща за контакт

 
     

 

Новото образование > Становища

Последно актуализиране на 15.01.2014 15.26 ч.